Andre tilskuddsordninger

 

 

Det finnes en rekke støtteordninger for gründere og bedrifter. Økonomisk støtte kan være til stor hjelp i etableringsfasen, men det er ikke alltid like lett å navigere seg gjennom de ulike tilskuddsordningene. På altinn sin oversikt over støtteordninger finner du støtteordninger fordelt etter bransje. 

 

Det er også viktig å være oppmerksom på at det er en del krav som stilles for de som søker økonomisk støtte. Det aller viktigeste er å sette opp en oversiktlig forretningsmodell, den dekker de mest sentrale elementene som må være på plass for å starte bedrift.