Ringvirkninger Lefdal Mine Datacenter

 I Lefdal gruve på Lefdal i Eid kommune ble det fra 1971 utvunnet Olivin. Gruven var i drift frem til 2009. Like etter nedlegginga startet arbeidet  med å kartlegge mulighetene til å etablere et grønt datasenter i gruven, ideen hadde sitt utspring i IT-miljøet Localhost i Måløy. I første omgang ble det etablert et prosjekt med Localhost som prosjekteier, hvor Måløy Vekst var en av prosjektpartnerne. Lefdal Mine Datacenter AS er nå etablert som et eget aksjeselskap, med investorer fra Måløy, SFE og tyske Friedhelm Loh.

 

Med bakgrunn i det arbeidet som er lagt ned, og i dialog med Lefdal Mine Datacenter, har Nordfjord Vekst pekt ut tre satsingsområder for forprosjektet:

 

  • - Bidra til klyngedannelse med fokus på IT, automasjon og elektro
  • - Styrke utdanningstilbudet for å sikre tilgjengelig, kompetent arbeidskraft
  • - Kartlegge mulighetene for utnyttelse av restvarmen fra datasenteret

 

Les mer om Lefdal Mine Datacenter  http://www.lefdalmine.com/

 

 

 

Foto: Lefdal Mine Datacenter