På bildet. (f.v): Kristin Maurstad, Marita Aarvik, Randi P. Humborstad, Hilde Langtangen, Kåre Furnes, Per Jørgen Silden, Eli Førde Aarskog, Stein Robert Osdal. Foto: Marianne S. Rotihaug/Fjordenes Tidende

 

 

Styret i Nordfjord Vekst f.o.m mai 2016
    Vara
1. Styreleiar Kåre Furnes Einar Rune Sætren
2. Nestleiar Hilde Langtangen Stein Bjørhovde
3. Styremedlem Marita Aarvik Oddvar Flølo
4. Styremedlem Kristin Maurstad Kristian Skibenes
5. Styremedlem Per Jørgen Silden Odd Rune Heggelund
6. Styremedlem Eli Førde Aarskog Alfred Bjørlo
7. Styremedlem Jan Vidar Smenes Stein Robert Osdal
     
Observatører    
Rådmann Vågsøy kommune Knut Ove Leite  
Rådmann Eid kommune Åslaug Krogsæter  
Rådmann Selje kommune Ørnulf Lillestøl  Selskapets styre består av 7 medlemmer, hvorav 1 oppnevnes av hver av de deltagende kommunene og 4 velges fra A-aksjonærene. Styrets medlemmer skal ha personlige varemedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år som hovedregel men kan også velges for 1 år for å sikre kontinuitet i styret. B-aksjonærene oppnevner selv sine styremedlemmer og varamedlemmer.
Generalforsamlingen velger styrets formann fra styremedlemmene valgt av A-aksjonærene.

A-aksjene skal eies av privatpersoner, næringslivet eller offentlige organisasjoner og B-aksjene av Vågsøy kommune, Eid kommune og Selje kommune. Andre kommuner kan tre inn som B-aksjonærer etter egen avtale. Begge aksjeklasser har like rettigheter og plikter