Vi ønsker besøk

Næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg sender alle sine ansatte ut i landet på bedriftsbesøk i perioden 24.-28.oktober. Byråkratene fra hovedstaden blir sendt ut for å få tettere kontakt med næringslivet. I den anledning inviterer Nordfjord Vekst nærings- og fiskeridepartementet til Vågsøy og Selje.

 

En uke hver høst sendes byråkratene fra departementet ut i landet for å besøke bedrifter. Nordfjord Vekst inviterer til bedriftsbesøk hos Ervik Havfiske på Stadlandet og Maritim Park på Raudeberg. I tillegg vil det bli presentert to meget viktige og spennende prosjekter fra vår region, Lefdal Mine Datacenter og Stad Skipstunnel. Dette er prosjekt som vil ha store positive ringvirkninger i vårt nærområde. Tema for besøket i år er «Omstilling og utfordringer i norsk næringsliv». Hele Vestlandet har måttet tåle en ny og mer krevende hverdag i forbindelse med endringene i olje- og gassektoren.  Sogn og Fjordane har klart denne omstillingen bedre enn mange andre fylker. Årsakene til dette er sammensatt, men omstilling i maritime og marine næringer samt vekst i sjømatnæringene er noen av årsakene.

 

Vestlandskysten har alltid ligget langt fremme når det gjelder innovasjon og entreprenørskap. Entreprenører, gjerne med røtter innen fiskeri og maritim virksomhet, skaper vekst og nye arbeidsplasser. Dette håper vi nærings- og fiskeridepartementet  vil oppleve ved å besøke vår region.