Stad skipstunnel lanserer ny nettside

 

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel har fått laget en ny nettside om Stad skipstunnel. Den nye nettsiden er laget av selskapet The Brand Studio i Måløy. Sjekk ut nettsiden her: www.skipstunnel.no

 

Og følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Realiser-Stad-skipstunnel-140689355992488/

 

Stad skipstunnel er et nasjonalt prosjekt som vil redusere risikoen for skipsulykker, ventetiden for skipsfart og legge til rette for mer sjøtransport av gods. Kun med en skipstunnel gjennom Stad vil man etablere en ny sammenhengende hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund, noe som vil åpne opp for en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, og ha positive effekter for næringslivet på kysten. Stad skipstunnel er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt for hele kyst-Norge. Prosjektet er nå «gryteklart» og må realiseres i første 4-års periode av Nasjonal transportplan (2018-2021)!

 

Status Stad skipstunnel
Kystverket ferdigstilte teknisk forprosjekt i høst, og overleverte reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) til Selje kommune 12. januar. Kystverket anbefaler bygging av Stad skipstunnel, og begrunner det med sikkerhet og framkommelighet for sjøtransporten forbi Stad. Kystverket skal overlevere et fullstendig forprosjekt til Samferdselsdepartementet i mai. Dette forprosjektet legger grunnlaget for ekstern kvalitetssikring (KS2), og Stortingets endelige behandling av Stad skipstunnel. Kystverket ser for seg byggestart i 2019, og at tunnelen kan stå ferdig bygd i 2021/22.

 

 

 

FOTO: KYSTVERKET/SNØHETTA