SMB-utvikling

I regi av Nordfjord Vekst har bedrifter i medlemskommunene gjennomført et utviklingsprosjekt som skal bidra til å forbedre driften. SMB-utvikling er et utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial.

Programmet er tredelt og består av en forstudie, et forprosjekt og et hovedprosjekt. PwC har vært prosjektleder av programmet, mens Nordfjord Vekst har bidratt med økonomisk støtte for å gjennomføre både forstudie og forprosjekt. En videre satsing på et hovedprosjekt har skjedd i egen regi av bedriftene. Prosjektet startet med en forstudie for å kartlegge potensiale og interesse hos aktuelle bedrifter. Det ble gjennomført korte intervju av 31 bedrifter. Disse bedriftene fikk mulighet til å avklare strategiske muligheter. Av 31 bedrifter gikk 14 videre til forprosjektet. Her fikk de sjansen til å detaljplanlegge strategiske muligheter og legge en plan for utviklingsarbeidet fremover.

Programmet har som formål å få bedrifter til å utnytte sitt utviklingspotensial i form av innovasjon, konkurransedyktighet og bedre lønnsomhet. Det er også et tydelig mål at prosjektet skal bidra til positiv samfunnsutvikling gjennom å skape flere arbeidsplasser i vår region.

 

Bedriftene som deltok i forprosjektet var: 

 

Gardit AS

Ortra AS

InVita AS 

Skårhaug Taktekk AS 

Stadpipe AS 

Sødermann Rådgivning AS 

Videonor AS 

UNU AS

Selstad AS 

Eid Elektro AS 

Kvernevik AS 

Fjordvarme AS 

Vest Industrivask 

Bygg og Byggevare AS