Slutt på kontordagar på Nordfjordeid og i Selje

27.september vart det vedtatt at ein skulle avvikle Nordfjord Vekst. Dei to siste åra har Nordfjord Vekst hatt kontordag på Nordfjordeid kvar onsdag og ein dag i månanden i Selje. Sidan selskapet er under avvikling ,  er det no bestemt at det ikkje vert fleire kontordag på Nordfjordeid eller i Selje. Det vil framleis vere mogeleg å ta kontakt på telefon eller møte på kontoret i Måløy ut året.