Samspill som fellesnevner

Med nærmere 40 tilhørere i salen ble høstens første frokostmøte avholdt på Best Western Hotell i Måløy. Representanter fra næringsliv, kommune og utdanning presenterte muligheter og utfordringer på hvert sitt felt.

 

På møtet orienterte daglig leder i Nordfjord Vekst, Randi Paulsen Humborstad, om Nordfjord Vekst sine aktiviteter. Kristin Maurstad, ordfører i Vågsøy kommune, snakket om hvordan Vågsøy er best i klassen på næringsliv. Regiondirektør i Marine Harvest, Asgeir Hasund, forklarte hvordan det globale selskapet bidrar til lokal verdiskapning. Lars Sigurd Berle, avdelingsleder på maritim avdeling ved Fagskulen i Måløy, ville skape kjennskap til skolen som blir ansett som en av de beste i landet. Ståle Sandal og Geir Saltkjel presenterte Ulvesund Elektro og alle de spennende prosjektene som de jobber med.

 

En tydelig fellesnevner på møtet var at gode koblinger mellom utdanning, næringsliv og kommune er essensielt for å få til vekst i vår region. Vi takker innledere og publikum for deltakelsen i det som ble et svært interessant og engasjerende frokostmøte. Vel møtt neste gang!