Pressemelding: Stad skipstunnel

PRESSEMELDING Måløy 6. oktober 2016


Stad skipstunnel og forslag til statsbudsjett for 2017
Prosjektgruppa for Stad skipstunnel hadde ikke forventet øremerkede midler til Stad skipstunnel i forslaget til statsbudsjett for 2017 som ble lagt frem i dag. Kystverket bruker sine ordinære undersøkelsesmidler til Stad skipstunnel, og får ikke øremerkede midler til dette prosjektet. Det fikk de heller ikke i statsbudsjettet for 2016. Kystverket har i 2016 brukt ca. 14 millioner av undersøkelsesmidlene sine på forprosjektet for Stad skipstunnel, og oppgir at de i 2017 vil bruke ca. 5 millioner på å ferdigstille forprosjektet. Kystverket skal overlevere fullført forprosjekt og reguleringsplan med konsekvensutredning til Samferdselsdepartementet våren 2017. Dette arbeidet er i rute, Kystverket jobber godt med Stad skipstunnel prosjektet, og prioriterer prosjektet innenfor sine rammer.


Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner øremerket Stad skipstunnel. Prosjektgruppa for Stad skipstunnel har som mål at Stad skipstunnel, ved rullering av Nasjonal transportplan våren 2017, skal være inne i første 4-års periode (2018-2021), og da med byggestart i begynnelsen av denne perioden. Deretter gjenstår den siste kvalitetssikringen, KS2 (kvalitetssikre styringsunderlag, samt kostnadsoverslag), før prosjektet kan legges frem for videre behandling i Stortinget, med hensyn til endelig finansiering og gjennomføring. Alle de politiske partiene på Stortinget har sagt at de vil bygge Stad skipstunnel. Vi forventer at de vil holde sine løfter ved rullering av Nasjonal transportplan i 2017! Samferdselsministeren skriver følgende om fremdriftsplanen for Stad skipstunnel i brev til prosjektgruppa for Stad skipstunnel datert 18. mai 2016: «Det er lagt opp til en prosess frem mot ferdigstilt KS2-rapport i 2017/2018, slik at saken kan forelegges for Stortinget innenfor første del av planperioden ved rulleringen av Nasjonal transportplan». Videre skriver samferdselsministeren: «Regjeringen vil komme tilbake til den videre håndteringen av Stad skipstunnel i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan». 

 


For mer informasjon:
Randi Paulsen Humborstad
Prosjektleder for Stad skipstunnel
E-post: randi@nordfjordvekst.no
Mobil: 977 57 394