PRESSEMELDING - Nordfjord Vekst blir avviklet

 

 

Måløy, 28. september 2017

Styret i Nordfjord Vekst har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling 27. september i Måløy for å få klare signal fra eierne om Nordfjord Vekst sin fremtid. Til sammen var 46 aksjonærer og 74,14% av aksjene representert.

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen er tidligere diskusjoner hos eierne, og den ordinære generalforsamlingen i Nordfjord Vekst 7. juni, hvor det fremkom stor enighet blant aksjonærene om at dagens organisering av selskapet ikke fungerer optimalt. Det ble signalisert et ønske om mindre politisk styring av vekstselskapet, og mer fokus på næringsutviklingsprosjekt. Det kom også fram at det er tydelig at kommunereformen har satt sine spor i arbeidet til Nordfjord Vekst.

Generalforsamlingen valgte å sette ned et utvalg som skulle se på ulike modeller for fremtidig organisering av Nordfjord Vekst, og komme med forslag til ny organisering innen 1. september. Utvalget som ble valgt fra de tre kommunene var Sindre Kvalheim og Einar Rune Sætren fra næringslivet i Vågsøy, Olav Steimler fra næringslivet i Selje, John Olav Lefdal fra næringslivet på Eid, og daglig leder i Nordfjord Vekst, Randi Humborstad.

Utvalget hadde sitt første møte 25. juli, og kom til følgende konklusjon:
«Utvalget er enstemmig i å anbefale å sette ned et avviklingsstyre i NV AS som bør få i oppdrag å sikre løpende aktiviteter og ev. kartlegge hvilke oppgaver som blir «uten løsning» ved avvikling. Utvalget anbefaler også enstemmig å etablere lokale vekstselskap».

Styret i Nordfjord Vekst hadde styremøte 16. august og sa seg enig i konklusjonen og de følgende punktene fra utvalget:

•   Selskapet lider under at eierne til dels er likegyldige og ikke engasjerer seg. Dette er synlig mht kapitalinnskudd, bidra med prosjekt og tydelig ved manglende oppmøte på GF.
•   Eierne mangler eierskap og engasjement til selskapets utvikling.
•   Etter en periode med debatt om kommunestruktur, der det har vært mye turbulens i det politiske, er samarbeidsklimaet ikke optimalt.
•   Selskapet har få gode konkrete resultat å vise til mht næringsutvikling og er underfinansiert til et nivå at selskapet i dag går med underskudd.
•   Selskapets ansatte og styre ønsker klare signal fra eierne.