Næringslivet i Vågsøy samler seg om Nordfjord Vekst

Pressemelding: Måløy, 31. januar 2017.

 

Næringslivet i Vågsøy ønsker å fortsette samarbeidet i Nordfjord Vekst, og vil nå engasjere

seg mer i selskapet.

 

Rundt 40 aksjonærer og politikere i Vågsøy var samlet mandag på hotellet i Måløy for å

diskutere framtiden til vekstselskapet Nordfjord Vekst. Bakgrunnen for møtet var den

uforutsigbare finansielle situasjonen i selskapet, og signaler fra enkelte aksjonærer om at de

ønsker seg et nytt Måløy Vekst, og et tettere samarbeid nedover kysten. Ordfører Kristin

Maurstad ledet møtet. Daglig leder i Nordfjord Vekst, Randi Humborstad, holdt en kort

presentasjon om selskapet sin aktivitet og økonomi.

 

Det var gode diskusjoner og forskjellige synspunkter, men næringslivet var til slutt enige om

de vil fortsette samarbeidet i Nordfjord Vekst. Næringslivet i Vågsøy vil imidlertid engasjere

seg mer og stille større krav til selskapet. De ønsker et mer slagkraftig selskap, og sender et

tydelig signal om at de ønsker å få mer ut av selskapet. Næringslivet i Vågsøy og Vågsøy

kommune er de største aksjonærene i vekstselskapet. Det ble også ytret ønske om et tettere

samarbeid med f.eks. Fram Flora.

 

Styreleder Kåre Furnes mener at finansieringen av selskapet er en av utfordringene for å få

til mer aktivitet. Aksjonærbidraget til Nordfjord Vekst har ikke økt siden stiftingen av

Nordfjord Vekst i 2012, og det var enighet om at mange av aksjonærene burde kunne bidra

mer. Det bør også inviteres inn nye aksjonærer i de tre kommunene, og åpne opp for

bedrifter i andre kommuner som ønsker å være med i Nordfjord Vekst. Næringslivet i Vågsøy

tok utfordringen og flere signaliserte at de vil doble innskuddet sitt frem til en ny

kommunestruktur er på plass.

 

Næringslivet i Vågsøy oppfordrer samtidig næringslivet i Eid og Selje kommune til å gjøre det

samme. Også kommunene ble oppfordret til å øke det årlige tilskuddet sitt til Nordfjord

Vekst.

 

Se oversikten over finansieringen av selskapet nedenfor:

 

Kommunale overføringer i 2016:

Vågsøy kommune: 1.018.667

Eid kommune: 611.200

Selje kommune: 407.467

Totalt: 2 037 334

Næringslivet: ca. 700 000 kr. (2016)

Vågsøy: 60 %

Eid: 28%

Selje: 12%

 

Nordfjord Vekst har budsjettert med 4,2 millioner i driftsutgifter i 2017, og er derfor helt

avhengig av større overføringer fra både næringsliv og kommunene. I tillegg er Nordfjord

Vekst avhengig av prosjektmidler som for eksempel Stad skipstunnel som er et eksternt

fullfinansiert prosjekt med et budsjett på 750 000 kr. i 2017.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Randi Paulsen Humborstad

Daglig leder i Nordfjord Vekst

Telefon: 97 75 73 94